NEWS

home COMMUNITY NEWS

점심 픽업 서비스 '오퍼밀', 상시 할인 서비스 실시

페이지 정보

작성자 최고관리자

댓글 2건 조회 632회 작성일 2021-06-02 11:37

본문

1799b1353e43a9344dbce0e837c2fe73_1623292607_9769.jpg


[굿모닝경제=박선하 기자] 주식회사 와이제이에스브이에서 운영하는 음식픽업주문중개서비스 오퍼밀(OFFERMEAL)이 음식주문서비스 업계 최초로 제공하는 ‘상시 할인’을 실시한다.


오퍼밀은 다니엘 헤니가 투자하고 모델로 활동하고 있는 구독형 점심픽업 서비스다.


이는 정기 구독형 모델을 통해 평균 20%이상 저렴하게 이용이 가능한, 기존의 주문 서비스와는 차별화된 ‘사전 주문’을 통해 조건 없이 할인을 받을 수 있는 신개념 서비스이다.


전일 오후 3시부터 당일 오전 10시 이전까지 점심식사 픽업 주문 시 상시 할인을 제공하고 있다.


오퍼밀 관계자는 “오퍼밀 앱을 통해 제휴 매장의 점심 메뉴(도시락 주문) 및 픽업 시간을 선택하면 매장에 주문이 전달되고 매장에서 픽업이 가능하다”며 “오퍼밀을 통해 주문할 경우 기다리지 않고 바로 픽업, 식비 절감등 시간과 경제적인 부분까지 한번에 해결 할 수 있다”고 말했다.


한편, 오퍼밀은 배달, 사전 식사 예약 및 기업복지 서비스 제공 등 다양한 혜택을 준비 중에 있다.박선하 기자 sunha@kpinews.co.kr출처 : 굿모닝경제 - 굿모닝 코리아, 굿모닝 경제!(http://www.kpinews.co.kr)


댓글목록

profile_image

www.slotmr.com님의 댓글

www.slotmr.com 작성일

https://www.slotmr.com/    슬롯사이트
https://www.slotmr.com/playn-go    플레이앤고슬롯
https://www.slotmr.com/cq9-gaming    씨큐나인슬롯
https://www.slotmr.com/relax    릴렉스슬롯
https://www.slotmr.com/boongo    부운고슬롯
https://www.slotmr.com/habanero    하바네슬롯
https://www.slotmr.com/pg-soft    PG소프트슬롯
https://www.slotmr.com/nolimit-city    노리밋시티슬롯
https://www.slotmr.com/pragmatic    프라그마틱 슬롯
https://www.slotmr.com/yggdrasil    무료 슬롯
https://www.slotmr.com/netent    넷엔트슬롯

profile_image

appvaytienonline님의 댓글

appvaytienonlin… 작성일

https://music.amazon.com/podcasts/a0adb6ed-1459-4ee6-aeb9-05c9d0a3cdbb/vay-tien-online
https://music.amazon.com/podcasts/a0adb6ed-1459-4ee6-aeb9-05c9d0a3cdbb/episodes/5db1c4ef-1188-4e9f-bb17-c0af48a13afb/vay-tien-online-sieudong-l%C3%A0-g%C3%AC-%C4%91i%E1%BB%81u-ki%E1%BB%87n-vay-ti%E1%BB%81n-online-si%C3%AAu-%C4%91%E1%BB%93ng-l%C3%A0-g%C3%AC
https://music.amazon.com/podcasts/a0adb6ed-1459-4ee6-aeb9-05c9d0a3cdbb/episodes/c207f104-f230-4c91-8a47-9476efd7e70f/vay-tien-online-vay-happy-dong-vay-ti%E1%BB%81n-online-nhanh-24-7
https://music.amazon.com/podcasts/a0adb6ed-1459-4ee6-aeb9-05c9d0a3cdbb/episodes/97d07f27-b0f0-445a-a886-a1d9a267f4ae/vay-tien-online-app-fvay-vay-ti%E1%BB%81n-c%C3%B3-uy-t%C3%ADn-kh%C3%B4ng
https://music.amazon.com/podcasts/a0adb6ed-1459-4ee6-aeb9-05c9d0a3cdbb/episodes/93fa782e-f32a-44d0-a965-13aa3bc99376/vay-tien-online-post-vay---trang-ch%E1%BB%A7-postvay-vay-ti%E1%BB%81n-ch%E1%BB%89-v%E1%BB%9Bi-y%C3%AAu-c%E1%BA%A7u-%C4%91%C6%A1n-gi%E1%BA%A3n
https://music.amazon.com/podcasts/a0adb6ed-1459-4ee6-aeb9-05c9d0a3cdbb/episodes/7fd32baf-7ee9-45d1-9690-6462967f2604/vay-tien-online-asian-credit---app-vay-ti%E1%BB%81n-nhanh-uy-t%C3%ADn-t%E1%BB%91t-nh%E1%BA%A5t
https://music.amazon.com/podcasts/a0adb6ed-1459-4ee6-aeb9-05c9d0a3cdbb/episodes/0f30fb16-a79a-4cd7-95bf-0bdc34375423/vay-tien-online-%C6%A1i-vay-l%C3%A0-g%C3%AC-c%C3%B3-l%E1%BB%ABa-%C4%91%E1%BA%A3o-kh%C3%B4ng-c%C3%A1ch-vay-ti%E1%BB%81n-online
https://music.amazon.com/podcasts/a0adb6ed-1459-4ee6-aeb9-05c9d0a3cdbb/episodes/ff2768f7-c11d-409f-8a81-2979cb83d779/vay-tien-online-flashvay-vay-ti%E1%BB%81n-nhanh-app-flash-vay-h5-online-100
https://music.amazon.com/podcasts/a0adb6ed-1459-4ee6-aeb9-05c9d0a3cdbb/episodes/ac46d482-6413-44bf-824f-8cefa88c637f/vay-tien-online-vaynhanh24h-%E2%80%93-vay-si%C3%AAu-t%E1%BB%91c
https://social.technet.microsoft.com/Profile/vaytienonline123
https://social.msdn.microsoft.com/profile/vaytienonline123/
https://music.amazon.com/es-cl/podcasts/28b6f73c-50d4-4b3e-87ef-485ea881eee5/episodes/ce37c88a-f0bd-4a92-97a1-9806a56bac7f/appvaytienonline-h5-kim-%C6%B0ng-vay---nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-b%E1%BA%A1n-c%E1%BA%A7n-n%E1%BA%AFm-khi-vay-ti%E1%BB%81n-t%E1%BA%A1i-%C4%91%C3%A2y
https://music.amazon.com/es-cl/podcasts/28b6f73c-50d4-4b3e-87ef-485ea881eee5/episodes/246ed5e0-1f2f-435b-9701-2ad5d5d80f3d/appvaytienonline-vay-ti%E1%BB%81n-online-%C4%91%C6%A1n-gi%E1%BA%A3n-v%C3%A0-nhanh-ch%C3%B3ng-t%E1%BA%A1i-h5-v%C3%AD-may-m%E1%BA%AFn
https://music.amazon.com/es-cl/podcasts/28b6f73c-50d4-4b3e-87ef-485ea881eee5/episodes/3cbc93c2-8bb6-4c18-b8f9-d307710f510e/appvaytienonline-vay-ti%E1%BB%81n-vaymini-%C6%B0u-nh%C6%B0%E1%BB%A3c-%C4%91i%E1%BB%83m-%C4%91i%E1%BB%81u-ki%E1%BB%87n-l%C3%A3i-su%E1%BA%A5t
https://music.amazon.com/es-cl/podcasts/28b6f73c-50d4-4b3e-87ef-485ea881eee5/episodes/ff25fb49-f3d0-44a9-8618-385f1c354874/appvaytienonline-vay-online-tinvay-c%C3%B3-an-to%C3%A0n-kh%C3%B4ng
https://music.amazon.com/es-cl/podcasts/28b6f73c-50d4-4b3e-87ef-485ea881eee5/episodes/0e198245-13df-497a-8406-e49e88a2919a/appvaytienonline-h5-vay-tia-ch%E1%BB%9Bp-%E2%80%93-vay-ti%E1%BB%81n-gi%E1%BA%A3i-ng%C3%A2n-nhanh-ch%C3%B3ng-trong-ng%C3%A0y
https://music.amazon.com/es-cl/podcasts/28b6f73c-50d4-4b3e-87ef-485ea881eee5/episodes/cfa94fbe-8ab5-4dfc-b972-cdfa17634ed9/appvaytienonline-si%C3%AAu-th%E1%BB%8B-ti%E1%BB%81n-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A1ch-vay-5-tri%E1%BB%87u-kh%C3%B4ng-ph%C3%AD-d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5
https://music.amazon.com/es-cl/podcasts/28b6f73c-50d4-4b3e-87ef-485ea881eee5/episodes/0c709b88-9855-4afa-8b83-6d168622a589/appvaytienonline-vaynhanhpro-vay-ti%E1%BB%81n-an-to%C3%A0n-duy%E1%BB%87t-nhanh-si%C3%AAu-t%E1%BB%91c
https://music.amazon.com/es-cl/podcasts/28b6f73c-50d4-4b3e-87ef-485ea881eee5/episodes/bdc862b5-5558-4850-bb28-abd86795dd77/appvaytienonline-%C6%A1i-vay-l%C3%A0-g%C3%AC-c%C3%B3-l%E1%BB%ABa-%C4%91%E1%BA%A3o-kh%C3%B4ng-c%C3%A1ch-vay-ti%E1%BB%81n-online
https://music.amazon.com/es-cl/podcasts/28b6f73c-50d4-4b3e-87ef-485ea881eee5/episodes/3477211f-6026-4b5e-a4f5-8a189b886740/appvaytienonline-happy-vay-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-cho-vay-ti%E1%BB%81n-ng%E1%BA%AFn-h%E1%BA%A1n